Det har været afholdt af den indiske højesteret, at forfatningen Indien vedtager doktrinen om adskillelse af beføjelser, som vides at Western konstitutionalisme. Det er velkendt, at den VII tidsplan for forfatningen tilbud lovgivningsbeføjelser fordelt mellem Unionen og regeringer. Det er klart, at posten 22 i samtidige liste beskæftiger sig med Arbejdsmarkedsforhold [13]. Når forfatningen havde tillægges særlige beføjelser til at behandle arbejdsretlige forhold til specifikke organer, kan Supreme Court fungerer som en metal-konstitutionel orgel og tilrane sig beføjelser til andre organer? Udtale en udtalelse om arbejdstagernes ret til at strejke er en handling af lovgivning og handling af højesteret i udtale sin mening er en retslig lovgivning, som bør være ildeset af de kompetente lovgivende fora. Det er overflødigt at tilføje informeret læserne at konstatering af højesteret i den foreliggende sag, at arbejderne ikke har nogen moralsk eller retfærdig retten til at strejke er bare trivielt og ikke fortjener nogen diskussioner.

Selv de internationale instrumenter understrege, at benægtelse af sådanne rettigheder ville beløbe sig til krænkelse af grundlæggende medhjælpere rettigheder. Artikel 8(1)(d) internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder [14], at staten parterne i den nuværende pagt forpligter sig til at sikre retten til at strejke, forudsat at den udøves i overensstemmelse med lovgivningen i det land. Sub Sec.(2) af artikel 8 yderligere stater at denne artikel ikke forhindrer indførelsen af lovlige restriktioner i udøvelsen af disse rettigheder af medlemmer af de væbnede styrker eller af politiet eller af administrationen i staten, [15]. Det er relevant at bemærke, at Sub afsnit (3) artikel 8 ikke tillade lovgivningsforanstaltninger for at begrænse arbejdstagernes [16]. Men vi står over for en situation, hvori retsvæsenet, hovedsagelig et organ til at træffe afgørelse i sagen, har udtalt foranstaltninger for at begrænse arbejdstagernes rettigheder. Beføjelse til at behandle internationale relationer havde været tillagt unionsregeringen under poster 12, 13 og 14 i Unionens liste i tidsplanen VII i forfatningen. Så hvordan kan en national retslig orgel skade den fint holdt forpligtelser gøres gyldig. Det betyder, at det har givet en go-bye af højesteret i udtale sig sådan en dom. Fra dette er det meget klart, at Højesteret har handlet i et område, hvor det ikke har nogen kompetence på alle og i lyset af tidligere observation på vurdering, det er unødvendigt at har nogen diskussioner på sådanne dom og kendelse ikke har nogen kraft loven.

Der er andre konventioner, der understreger arbejdstagere retten til kollektive forhandlinger, som omfatter retten til at strejke. Udvalget for foreningsfrihed, som undersøgte arbejdstagere retten til at strejke i henhold til ILO, havde givet en konstatering af, at strejkerne er anerkendt som legitim våben til fremme af medlems interesse [17]. Udvalget yderligere anført, at nogen generel bestemmelse ville anerkende staten arbejdstagernes ret til at gå til en strejke med begrænsninger, men sådanne begrænsninger ikke skal forbyde strejkeretten. Gå et skridt videre, anbefalede udvalget også, at arbejdstagere organisation ikke bør forhindret slående mod social og økonomisk politik for regeringen [18]. Endnu en lovgivning, der erstatter de medarbejdere, der er under strejke med nye rekrutter i alvorlig grad af fagforeningernes rettigheder. Indgå de ovennævnte henstilling, Udvalget sagde, at retten er ikke absolut og kan indskrænkes under særlige omstændigheder eller endda forbudt for visse kategorier af arbejdstagere, især visse tjenestemænd.. .on tilstand der kompenserende garantier til sådanne offentligt ansatte [19].